Аукцион

Джованни Батиста Пиранези (1720-1778 гг) Офорт «Вид на церковь Саната Мария Маджоре». Из серии «Виды Рима»  Италия,  1760-1778. «Vedute di Roma / Veduta della Basilica di S.ta Maria Maggiore con le due Fabbriche laterali di detta Basilica». Бумага, офорт; 61х74 см (рама), 41х55 см (в свету). В раме. 

Предварительная оценка 65,000 — 75,000 руб. (10.10.2019)